ร่มไทร
ข้อมูลทั่วไปตัวอย่างการฝากเงินคำนวณเงินฝาก

กรมธรรม์การฝากเงินที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนด้านการสะสมทรัพย์ ด้วยอัตราการส่งเงินฝากอย่างสบายๆ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดด้วยการเพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวิต ให้สูงขึ้นเป็นระยะๆ พร้อมกับจ่ายเงินสดให้อีกต่างหากทุกระยะด้วยเช่นกัน และยังจ่ายโบนัสก้อนใหญ่ให้อีกเมื่อครบสัญญา เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับอนาคตที่สดใส และมั่นคงด้วยกรมธรรม์การฝากเงินแบบ "ร่มไทร" หลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับท่านและครอบครัว

ผลประโยชน์
 • ทุก ๆ 5 ปี จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 20% ของวงเงินคุ้มครอง
 • ทุก ๆ 5 ปี เช่นกันรับเงินสดจำนวน 20% ของวงเงินคุ้มครอง
 • เมื่อกรมธรรม์ครบสัญญา รับเงินสงเคราะห์พร้อมกับรับเงินโบนัสอีก 40% ของวงเงินคุ้มครอง
 • หากเสียชีวิตลงในระหว่างสัญญา ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ รวมทั้งส่วนที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นในช่วงปีนั้น ๆ ให้กับผู้รับประโยชน์
 •  

  ความคุ้มครองพิเศษ
 • ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ
 • หากประสบอุบัติเหตุธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ อุบัติเหตุให้ตามเงื่อนไข
 • หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีกต่อไป แต่ผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ
 •  

  สิทธิประโยชน์
 • ส่งเงินฝากครบ 2 ปีขึ้นไป มีสิทธิ
  • - กู้เงินได้ตามมูลค่าเงินสด
   - เวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด (ปิดบัญชี) ได้ตามมูลค่าเงินสด
   - หยุดส่งเงินฝากและให้ธนาคารโอนมูลค่าเงินสด ส่งฝากแทนให้ หรือให้ธนาคารลดความคุ้มครองลง โดยไม่ต้องส่งเงินฝากต่อ

   

  รายละเอียด
 • อายุผู้ฝาก ตั้งแต่ 7 - 60 ปี
 • เลือกวงเงินสงเคราะห์ได้ตั้งแต่ 5,000 - 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลากรมธรรม์เลือกได้ 3 ระยะ คือ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
 • เลือกส่งเงินฝากได้ตามความสะดวกและความเหมาะสม คือ รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน


 • สมัครใช้บริการ